درباره خانم ابزار

خانم ابزار در واقع تنها خانم فعال در حوزه ابزارآلات است که با تکیه بر پشتکار خود توانسته به موفقیت های زیادی در حوزه ابزارآلات برسد و هم اکنون به شخصیتی سرشناس در این صنف کاری تبدیل شده است .